Word lid van onze vereniging

Vul onderstaand formulier in en klik op 'meld me aan'.

Je krijgt dan een vooringevuld formulier toegezonden die je alleen nog even hoeft te tekenen en in te leveren bij de secretaris van je afdeling
Bij svGIETHOORNse wordt door de leden van 18 jaar en ouder verenigingswerk gedaan om de kosten van onderhoud te drukken. Voor minderjarigen kunnen ouders of verzorgers dit verenigingswerk doen.


  • De contributie wordt door machtiging aan svGIETHOORNse per kwartaal afgeschreven. Opzegging uiterlijk 1 maand voor het einde van het boekjaar (31 mei).
  • Mochten er bijzonderheden zijn, waarvan u meent, dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn (denk hierbij aan ziekte o.i.d.), dan kunt u dat aan de desbetreffende leiding doorgeven.
  • In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hanteert de vereniging een privacy beleid. Deze Privacy Policy is opgenomen op de website www.svgse.nl
  • Dit formulier wordt via e-mail naar u opgestuurd. Graag volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij het (afdelings)bestuur